Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Kvality, vlastnosti a zásady oddaného Vaišnavy

15. května 2010 v 1:51 | Bilvamangala dás |  Články
m
Podle knihy "Zlatý Avatár" zpracoval Bilvamangala dás, (Květen 2007)

Základní vlastnosti oddaného který se zajímá pouze o duchovní podstatu života jsou mimořádného charakteru a velmi vzácné v tomto hmotném světě plném závisti, sobectví a vlastního zájmu. Zbožný oddaný je mezi jiným laskavý ke všem, velkodušný, mírumilovný, rozhodný v jednání, čisté mysli, velmi pokorný, uctivý, tolerantní, milosrdný, rozvážný, klidný, pravdomluvný, čistotný, milostivý, vážný, inteligentní, tichý, ochotný odpouštět, schopný ovládat mysl a smysly, oddaný Nejvyššímu Pánovi, vděčný, přátelský, upřímný, ušlechtilý, zkušený a poetický. Ke všem se chová stejně a je bez chyb. Nehádá se, má pod kontrolou hněv i chtíč a respektuje všechny živé bytosti. Nemá žádné hmotné touhy. Žije v harmonii se sebou i se svým okolím a nepřejídá se.

Plně odevzdaná duše je zcela závislá na Nejvyšším Pánovi a její odevzdání se řídí šesti základními pravidly:
1. Přijímá pouze to, co jí napomáhá k vykonávání oddané služby.
2. Vzdává se všeho, co je nepříznivé pro vykonávání oddané služby.
3. Má důvěru a přesvědčení, že ji Nejvyšší Pán ochrání za všech okolností.
4. Přijímá Nejvyššího Pána jako svého udržovatele.
5. Je si vědomá, že je na Něm naprosto závislá.
6. Považuje se za nejnižší, nejpokleslejší a vydanou na milost Nejvyššího Pána.

K vyvinutí čisté, láskyplné služby srdcem, která je plně zaměřena na Nejvyššího Pána napomáhají následující zásady:
1. Vyhledání pravého duchovního učitele.
2. Obdržení zasvěcení od pravého duchovního učitele.
3. Služba duchovnímu učiteli.
4. Klást mu otázky a vzdávat úctu.
5. Následovat příkladů velkých oddaných kteří se plně věnují (věnovali) transcendentální láskyplné službě Nejvyššímu Pánovi.
6. Zanechat všech druhů požitků i strastí k potěše Nejvyššího Pána.
7. Zdržovat se v místech Kršnových zábav.
8. Být spokojen s tím co nám Nejvyšší Pán poskytne k udržení těla a netoužit po velkém pohodlí.
9. Postit se na Ekádaší.
10. Prokazovat patřičnou úctu oddaným, kravám a posvátným stromům (fíkovník, banyán atd.).

Oddaný se může díky své nedokonalosti anebo nevědomosti dopustit deseti škodlivých přestupků ve službě Nejvyššímu Pánovi a během zpívání Jeho svatých jmen. Měl by se snažit těmto prohřeškům předejít a vyvarovat se jich. Tyto přestupky jsou:
1. Pomlouvat oddané Nejvyššího Pána.
2. Stavět Nejvyššího Pána a polobohy na stejnou úroveň anebo si myslet, že existuje mnoho Bohů.
3. Nebrat pokyny duchovního učitele vážně a ignorovat Jeho rady.
4. Snižovat důležitost svatých písem (Védy atd.)
5. Vykládat si svatá jména Nejvyššího Pána po svém.
6. Zneužívat sílu svatých jmen (hřešit na síle zpívání).
7. Sdělovat a vysvětlovat slávu jmen Nejvyššího Pána nevěřícím.
8. Přirovnávat svatá jména Nejvyššího Pána k hmotné zbožnosti.
9. Být při zpívání svatých jmen nepozorný a nesoustředěný.
10 Být přitahován hmotnými věcmi i když jsou zpívána svatá jména.

K výše uvedeným přestupkům patří ještě deset dodatečných pokynů které jsou nápomocné k vylepšení oddané služby. Jsou to:
1. Oddaný by se měl snažit vyhnout přestupkům ve službě Nejvyššímu Pánovi a během zpívání svatých jmen Pána.
2. Neměl by se stýkat s osobami které nejsou svaté a oddané.
3. Neměl by usilovat o to aby získal mnoho žáků.
4. Neměl by se namáhat čtením mnoha knih nebo pochopením jedné knihy a měl by se vyhýbat diskusím o jiných náboženských naukách.
5. Neměl by být vyveden z rovnováhy a to jak při zisku tak i ztrátě.
6. Neměl by naříkat.
7. Neměl by být neuctivý k polobohům anebo jiným písmům.
8. Neměl by tolerovat pomlouvání a hanění Nejvyššího Pána ani Jeho oddaných.
9. Neměl by se věnovat čtení světských knih.
10. Neměl by ubližovat žádné živé bytosti byť i sebenepatrnější.

Součástí oddané služby je také mimo jiné dalších třicet pět činností, které jsou praktikovány oddanými a to:
1) Naslouchání, 2) opěvování, 3) vzpomínání, 4) uctívání, 5) modlení, 6) sloužení, 7) osobní sloužení, 8) vyvinutí přátelství, 9) obětování všeho, 10) tancování před Božstvem, 11) zpívání, 12) učení, 13) klanění, 14) prokazování úcty oddaným, 15) doprovázení oddaného, když vychází ze dveří, 16) vstupování do chrámu Pána, 17) obcházení chrámu Pána, 18) čtení modliteb, 19) zpívání hymnů, 20) sborové zpívání (sankírtan), 21) přičichávání ke květinám a vonným tyčinkám obětovaných Nejvyššímu Pánovi, 22) přijímání obětovaného jídla (prasádam), 23) účast na bohoslužbách (áráti), 24) dívání se na Božstva, 25) obětování jídel Nejvyššímu Pánovi, 26) meditování, 27) obětování vody a vonné tyčinky Šrí Tulásí Déví, 28) vzdávání úcty Vaišnavům a pokročilým oddaným, 29) přebývání v Mathuře nebo Vrindávanu, 30) porozumění Šrímad Bhágavatamu, 31) snažit se co nejvíce přiblížit Nejvyššímu Pánovi, 32) očekávat milost Nejvyššího Pána, 33) vykonávat obřady společně s ostatními oddanými, 34) naprosté odevzdání ve všech ohledech a 35) sledovat různé obřady.
Existují ještě další čtyři doplňující činnosti: 1) značení těla tilakem na znamení, že oddaný je Vaišnavou, 2) označování těla svatými jmény Boha, 3) pokrývání těla zbytky oděvů, použitých Božstvy a 4) přijímání vody kterou byla omývána Božstva (čaranámrita).
Za nejdůležitějších pět jsou považovány: 1) sdružovat se s oddanými, 2) zpívání svatého Jména Nejvyššího Pána, 3) naslouchání Šrímad Bhágavatamu, 4) žít v posvátných místech jako Mathurá a Vrindávan a 5) s čistou láskou a oddaností sloužit Božstvu.

Oddaná služba může být praktikována buďto spontánně z lásky anebo jako proces duchovního vývoje na základě výše uvedených pravidel a zásad. Souhrn všech těchto pravidel a zásad lze nalézt ve Šrímad Bhágavatamu a Bhakti-rasámrita-sindhu od Šrí Rúpy Gósvámího. Jsou známy případy, kdy bylo dosáhnuto dokonalosti v oddané službě pouze vykonáváním jen jedné z těchto činností. Například Mahárádž Paríkšit nasloucháním, Šukadéva Gosvámí zpíváním, Prahlád Mahárádž vzpomínáním, král Prithu uctíváním, Akrúra modlením, Hanumán sloužením atd. Mahárádž Ambaríš naopak vykonával oddanou službu podle všech pravidel a zásad. Upřímný oddaný vyvine všechny dobré vlastnosti vykonáváním čisté oddané služby Nejvyššímu Pánovi bez jakéhokoliv vlastního zájmu. Na vyšším stupni, kdy je oddaná služba vykonávaná naprosto čistě a s ryzí láskou, která je výlučně zaměřena na Nejvyššího Pána, jsou všechna tato usměrňující pravidla a zásady nadbytečné, protože již bylo dosaženo cíle tj. neustálého vzpomínání na Nejvyšší Božskou Osobu, což je cílem oddané služby. Mluvíme pak o dosažení vědomí Krišny neboli Nejvyššího Pána a úplném odevzdání se Jeho milosti.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Krejčí Jaroslav Krejčí | 5. června 2011 v 2:07 | Reagovat

Děkuji za výborný článek. Nefunguje mi tiskárna, tak jsem si ho celý přepsal ručně. Určitě mi hodně pomůže.

Velmi toužím po Krišnově blízkosti, děkuji Šrílu Prabhupádovi za Jeho odkaz, který mi umožnil poznat Krišnovo jméno a Jeho krásné činnosti. Nejsem členem Haré Krišna hnutí, pracuji na sobě sám mezi ateisty, neboť nemám finanční prostředky, abych cestoval pravidelně do Prahy do centra hnutí.

Na závěr můžu konstatovat, že když se člověk snaží pochopit Krišnu za každou cenu a z celého srdce, má velkou naději poznat Krišnu. Myslím, že když se člověk hodně snaží, dokáže vyvinout vědomí Krišny i v nepříznivých podmínkách. Mluvím z vlastní zkušenosti, leč mám pořád hodně co zlepšovat. Neznám bohužel osobně žádného oddaného, což mne sice na jednu stranu trápí, ale na stranu druhou jsem vlastním studiem a snažením patrně dosáhl takového pokroku, kdy pociťuji energie Pána... Upřímně a s rostoucí intenzitou miluji Pána a On mne s rostoucí intenzitou za to odměňuje. Jeho zářivě modré tělo, Jeho nádherné lotosové oči, Jeho jména, dokonce i Jeho uši, vlasy i šperky, všechno mne k Němu neskutečně přitahuje. Jsem nervní, když na Něj příliš dlouho nemyslím, protože toužím po Jeho lotosových nohách, jsem nervní, že málo zpívám Haré Krišna a tlačím se k nápravě. Pro mne není už cesty zpět. Moc, moc, moc Mu za všechno děkuji. Je moje Spása. Je moje poslední naděje, jak se dostat z téhle hmotné, dvojité iluze (dvojité proto, že před lidstvem je utajena spousta věcí, která tu hmotnou iluzi ještě prohlubuje).

Proto si myslím, že někdy stačí upřímná tužba ze srdce a upřímná láska a oddanost k tomu, aby si dotyčný nakonec o mnoho zvýšil šance, že jej Pán přijme ve své oddané službě...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama