Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Modlitba oddaného

3. června 2010 v 2:50 | Šríla Bhakti Pramod Purí Mahárádž |  Články
p
Milost Šrí Gurua je vším - guru-krpa hi kevalam.
Proto bychom se měli modlit následovně: "Jsem ten nejpokleslejší a bezcenný, ó Pane. Kéž je se mnou můj duchovní učitel spokojen. Kéž mi dodá duchovní sílu k následování jeho pokynů. Kéž jsou odstraněny veškeré překážky, bránící mi v uctívání Pána, abych byl na konci svého dočasného pobytu v tomto světě schopen o samotě usednout, vzdálen všem tlačenicím a shonům hmotného světa a s ustálenou myslí se ponořit do pronášení Svatého Jména. Kéž mi Pán udělí Svoji milost a dovolí mi takto naposledy vydechnout. Vědomě, či nevědomě jsem se dopustil tolika přestupků vůči Jeho lotosovým chodidlům a dokonce i teď v jejich páchání pokračuji. Odpusť mi, prosím, Pane, tyto mé přestupky a dovol mi spočinout u Tvých lotosových chodidel. Učiň můj život dokonalým, tím, že mi dovolíš stýkat se s těmi, jež jsou Ti drazí.
Po tak dlouhý čas jsem pouze předstíral své zasvěcení. Ve skutečnosti jsem neučinil to, co se od odevzdané duše očekává: nenásledoval jsem striktně pokyny mého duchovního učitele, a proto jsem v duchovním životě nepokročil ani o píď. Veškeré nečistoty, jež se v mém srdci nacházely před zasvěcením, lze nalézt i dnes, jak si tedy vůbec troufám doufat v dosažení božské realizace, jež je skutečnou známkou zasvěcení? Mé srdce je prosté veškerých citů, tak, jako hromada železa. Proto nejihne, přestože pronáším Svatá Jména. A tak si říkám:

aparādha phale mama citta bhela vajra sama
tuwā nāme nā labhe vikāra

Díky přestupkům je mé srdce tvrdé jako úder blesku. Proto nepodléhá extatickým proměnám při pronášení Tvých jmen. (Bhaktivinóda Thákur)

tabe jāni tāhe aparādha āchaye pracura
kŗşņa-nāma bīja tāhe nā haya aňkura

Dopustil jsem se tolika přestupků vůči Svatému Jménu; proto, ačkoliv jsem zasel semínko Svatého Jména, nevzešla z něho rostlinka lásky. (ČČ 1.8.29)

Ó Gurudévo, můj život se nyní blíží ke svému konci a já se cítím ztracen a beznadějný. Ó Pane! Ó Ty, Jenž na nikom nevidíš chyby! Projev mi Svoji velkodušnost a uděl mi Svoji milost. Pomoz mi zbavit se veškerých přestupků, abych tak vyvinul chuť k pronášení Svatého Jména, jak jsi mi určil. Dovol mi získat právo, smět se nazývat skutečným služebníkem Tvých služebníků. Svým božským zrakem mě zříš dokonale zvenku i zevnitř. Víš o všem, co dělám; proto se modlím, aby se vše, co dělám - mé chování, má oddaná služba - stalo zdrojem Tvého potěšení.
Ó Pane, odpusť mi moje veškeré přestupky, ať už jsem se jich dopustil vědomě, či nevědomě. Umísti mě navždy mezi Své služebníky, ke Svým lotosovým chodidlům, kde není žádného nářku, žádného strachu, žádné smrti. Pro někoho takového, jako jsem já, který nenachází záchranu nikde jinde v tomto světě , jsou Tvá lotosová chodidla jediným útočištěm.
Pro někoho, jako jsem já, který nenachází v tomto světě nic cenného, jsou Tvoje chodidla zdrojem nejvyššího dobra.

bhūmau skhalita-pādānāń bhūmir evāvalambanam
tvayi jātāparādhānāń tvam eva śaraņań prabho

Ti, kteří klopýtnou a upadnou na zem, se pouze s její pomocí mohou postavit znovu na nohy.
Ó Pane, ti, kteří se vůči Tobě dopouštějí přestupků, nemají jiného útočiště, nežli Tebe.

Tak, mí drazí oddaní, kráčejte opatrně po cestě oddanosti. Stále se modlete o milost Krišny, Gurua a Vaišnavů. Myslete na to, že růst oddanosti závisí na pokroku pokory - v tom spočívá umění sádhany, duchovní praxe.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama