Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Pokyny Šríly Prabhupády Bhaktisiddhánty Sarasvatího

30. července 2010 v 16:13 | Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí |  Články
bss
Co by měl dělat oddaný, který čelí hmotnému utrpení?
Cokoliv se stane je Pánova svrchovaná vůle. Proto kdykoliv prožíváme utrpení, nemůžeme dělat nic jiného, než trpělivě čekat na Pánovu milost.
Šrí Nrisimhadéva vždy ochraňuje Své oddané od veškeré nepřízně. Jsme-li stálí v oddané službě, nemusíme se strachovat o svoji ochranu, či podporu. Veškerá hmotná nepřízeň bude jednoduše zničena naším odevzdáním se Svrchovanému Pánovi.

Je naše štěstí zaručeno tím, že se zcela odevzdáme Nejvyššímu Pánovi?
Duchovní učitel si je dokonale vědom toho, jak jsme hloupí, neschopní, zlí a nestálí. Na základě toho vytváří vhodná opatření, aby léčil všechny naše hmotné nemoci. Pravý duchovní učitel je ten, který nás učí to, co potřebujeme vědět a slyšet. Odevzdáme-li se zcela lotosovým chodidlům takovéto osobnosti, do jejíchž rukou svěřil Nejvyšší Pán naše blaho, odmění nás dokonalým štěstím. Uchýlíme-li se však k pokrytectví, přijmeme dvojí metr a budeme pouze předstírat, že jsme oddaní vykonávající oddanou službu, potom nás podvede. Řekne nám: "Ty jsi se nestal žákem. Neřídíš se nařízeními a předpisy a v srdci stále pěstuješ hmotné nebo hříšné touhy. Protože s oblibou nasloucháš slovům podvodníků a nevyvinul jsi ještě patřičný sluch k poslouchání Mých pokynů; jsi podveden." Naší povinností je nadšeně se řídit pokyny našeho duchovního mistra, které nám tak milostivě a upřímně sdělil. Takováto snaha naslouchat a následovat je příznakem odevzdané duše.

V mantrách nacházíme slovo namah, jaký je jeho význam?
Když se před Pánem odevzdáváme, zříkáme se falešného ega neboli nezávislosti, takový je význam slova namah. "Ó můj duchovní učiteli! Ó Pane Krišno! Ode dneška jsem Tvým služebníkem a Tobě odevzdanou duší. Veď mě a zaměstnej mě, prosím, ve Své službě. Od této chvíle se zříkám falešného ega, neboli pocitu, že já jsem konatelem činů. Nechť mě Tvoje nařízení a pokyny vedou životem jako hvězda Polárka, to je od nynějška moje jediná prosba."
Při skládání hlubokých poklon se vzdáváme hmotné pýchy založené na pocitu, že já jsem poživatelem, činitelem, pozorovatelem nebo udržovatelem. Takový je význam skládání poklon.
Skutečné zasvěcení a schopnost dosáhnout transcendentálního poznání, můžeme získat teprve tehdy, když se milostí Gurua zbavíme mentality, že my jsme těmi, kteří něco činí. Znakem inteligence je, když se snažíme stát dokonalými, tím, že s plnou vírou poskytujeme službu duchovnímu učiteli, který je drahý Krišnovi, a to tak dlouho, dokud jsme přítomni v tomto světě. Pokud jsme však takovéto dokonalosti nedosáhli, protože nesloužíme obětavě našemu věčnému duchovnímu mistrovi a nerespektujeme ho, přestože víme, že je pánem našeho srdce, potom jsme podvedeni. I když jsme se ocitli v jeho společnosti, můžeme takto nešťastně ztratit našeho nejlepšího přítele, dobrodince, ochránce a osvoboditele.
Jsem takový nešťastník! Poté co jsem přišel ke Ganze, utíkám pro vodu do pouště! Přestože jsem nalezl důl s drahokamy, přitahují mne kousky skla v obchodě! Ti, kteří jsou inteligentní, by měli s pevným odhodláním upřímně zavrhnout hmotné touhy a podřídit se lotosovým chodidlům duchovního učitele. Jinak budou podvedeni.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama