Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Pět základních pilířů duchovního života

23. srpna 2010 v 15:30 | Bilvamangala dás |  Články
5 pilířů duchovního života
K Absolutní Pravdě která se nachází ve vyšší sféře Absolutní reality lze přistoupit pouze s postojem pokory, upřímnosti a odevzdání. Jedině pak nám bude povoleno vstoupit do této domény, našeho skutečného Domova. Náš intelekt není schopen dosáhnout svět ducha.
Náš duchovní život by proto měl pevně stát na pěti základních pilířích, které jsou v něm naprosto nepostradatelné. Jedná se o Rozhodnost, Důvěru, Upřímnost, Trpělivost a Čistou neochvějnou Víru.

ROZHODNOST
Když se vydáváme na duchovní cestu, měli bychom tak učinit s odhodlanou rozhodností. Rozhodnost je důležitým prvkem, a postará se o to, že nebudeme pochybovat o našem svobodném rozhodnutí vést duchovní život v odevzdání. Rozhodnost je také zárukou naší důsledné, na cíl zaměřené a nepolevující činnosti, která nás dovede do vyšší duchovní sféry, skrze proces postupné očisty. Očisty od matérie, která nás dokonale vtáhla do svých tenat. Nebudeme-li jednat rozhodně, je zde velká šance, že se naše vědomí z hmotné sféry nevyprostí. Proto je motivovaná rozhodnost velmi důležitým pilířem v duchovním životě.

DŮVĚRA
Neomezená důvěra v Nejvyššího Pána se postará o to, že se Mu zcela a bez problému odevzdáme aniž bychom měli nějaké pochyby. Důvěra je založená na čisté víře. Vždyť právě Jeho věčná láska, náklonnost, krása, kouzlo, půvab atd. jsou pro duši bezpečnou zárukou, že se nemusí obávat odevzdat Jeho sladké vůli. Je naprosto důvěryhodný! Konec konců všechny džíva-duše pocházejí z Něho. Všichni potřebujeme půvab, krásu, extázi, nektar a to vše nalezneme v Něm. Aniž bychom si to uvědomovali, jsme Jím přitahováni z jednoduchého důvodu. Nejvyšší Pán, Šrí Krišna se nalézá skryt v našich srdcích. Avšak pouze v naší čisté duchovní podobě se s Ním můžeme velmi snadno spojit. Proto je také důvěra nezbytným pilířem, na kterém by se měla nacházet naše touha po seberealizaci, a tím i dosažení naší původní pozice služebníka Nejvyššího Pána.

UPŘÍMNOST
Bez upřímnosti, která znamená otevřenost, přímost a srdečnost, nebudeme schopni rozvíjet láskyplnou službu Bohu. Upřímnost je touhou našeho srdce se skutečně opravdově a s úctou nasměrovat na Nejvyššího a postupně se zbavovat našich chyb, které nám brání v tom, abychom Ho do svého srdce přijali. Bůh je naším skutečným přítelem a Jeho přátelství je podmíněno naší upřímností. Staneme-li se vůči Němu zcela upřímnými, pak dosáhneme Jeho lásky a všeho po čem naše srdce touží. Ne nadarmo se říká: S upřímností nejdál dojdeš! Proto se nám doporučuje zanechat pokryteckého jednání a stát se v první řadě upřímnými sami k sobě. Pouze upřímné srdce je schopno bez problému přijímat Jeho pokyny a následovat je. Oddaní mohou být upřímní nebo upřímně věřit ve vlastní upřímnost. Jenom Nejvyšší Pán však ví, zda-li tomu tak opravdu je, anebo se jedná jen o pokryteckou přetvářku. Často naše upřímnost pramení z toho, že chceme mluvit o sobě. Je to vlivem ješitnosti, pýchy, falše a někdy i zlosti. Opakem upřímnosti jsou vytáčky, komploty, intriky, lži, záludnosti a mnoho dalších činností i vlastností, které nás jenom od Boha odvádějí a vzdalují. Potíže s
upřímností má mnoho lidí a zde je názorný příklad jak to chodí:
Jeden mladý oddaný k pokročilému oddanému:
"Jsem zklamaný. Domníval jsem se, že všichni oddaní musí být upřímní, a zatím..."
Pokročilý oddaný se usmál:
"Všichni oddaní jsou upřímní, jenomže každý si tu svou upřímnost vykládá tak nějak po svém..."

TRPĚLIVOST
Tato vlastnost je jednou z nejvíce ceněných ve všech kulturách a náboženstvích. Není náhodou, že tomu tak je. Trpělivost je úzce spjata s vytrvalostí a sebeovládáním. Bez trpělivosti bychom nebyli schopni nic snášet, být vyrovnaní, umírnění, zdrženliví a shovívaví. Ten kdo si tuto nezbytnou vlastnost v duchovním životě dokonale osvojil, dokáže snadno čelit všem nepříznivým situacím, konfliktům, násilí a snášet jakékoli utrpení. Trpělivý člověk dokáže odpouštět a nezná hněvu. Od Nejvyššího Pána chceme obdržet Jeho milost, ale sami se nedokážeme smilovat nad druhými. Jedině pokorná trpělivost je zárukou a nejlepším prostředkem jak se přiblížit k Bohu. A tak pouze nekonečná trpělivost prohlubuje naše odevzdání a upevňuje naši víru ve vztahu k Nejvyššímu Pánovi. Ten kdo Ho přijal a umístil do svého srdce, tomu nic nechybí. Trpělivost nám nedovolí, abychom se lehce vzdávali při našich neúspěších na duchovní cestě. Trpělivostí se dosáhne všeho a tedy i cíle duchovního života - našeho návratu do duchovní sféry. Můžeme proto říci, že bez trpělivosti se nedá mluvit o pravém duchovním životě. Z tohoto důvodu je také trpělivost jedním z pilířů duchovního života.

ČISTÁ NEOCHVĚJNÁ VÍRA
Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Maharádž se na mnoha místech zmiňuje o víře. Mezi jiným o ní říká:
"Víra nemá žádné spojení s takzvanou realitou tohoto světa. Je (od něho) zcela nezávislá".
"Víra je pevné přesvědčení, že službou Krišnovi jsou všechny ostatní účely a cíle automaticky naplněny".
"Víra je jediným prostředkem skrze který můžeme vidět, slyšet či cítit vyšší svět (duchovní svět)".
"Víra je jedinou a nejdůležitější věcí, která může uskutečnit naši cestu směrem k Nekonečnému".
"Víra je naším světlem v temnotě (tohoto hmotného světa)".
Dalo by se dále pokračovat, ale hlavním bodem o který ve víře jde, je Bůh. Ten, kdo se s čistým srdcem, láskyplně a s důvěrou odevzdá Nejvyššímu, spoléhá se na Něho ve všech situacích bez jakýchkoliv pochyb a podvoluje se Jeho vůli, s Ním znovu navazuje intimní transcenentní vztah služebníka, který když doveden až do své původní podoby, jenž nemá žádné spojení s realitou tohoto světa, dochází naplnění a smyslu své existence, ve věčné, láskyplné a extatické službě Pánovi svého srdce. Proto člověk s neochvějnou, čistou a pevnou vírou ve svého Dobrodince, vytváří místo pro Jeho požehnání a milost. Víra je mimořádně důležitým a stěžejním pilířem duchovního života, bez něhož nelze překročit temnou propast hmotného bytí.
Na závěr ještě několik českých přísloví:
Bez víry a bez Boha každá duše nebohá.
Kde víra, tam láska, kde láska, tam boží požehnání.
Kde není pravé lásky, není také víry.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama