Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Deset základních Božských principů

14. října 2010 v 14:32 | Šríla Bhaktivinóda Tkákura |  Články
bt

1

(1) Nejvyšším svatým učením jsou Védy, obdržené z bona fide Božské posloupnosti duchovních učitelů. Božskou autoritou jsou Védy a příbuzná Písma, jako je Šrímad-Bhágavatam, Smriti a ostatní. Tyto autority ustanovují, že: (2) Nejvyšší Pravdou je Šrí Hari (Krišna), který (3) je zdrojem všech energií a který (4) je oceánem nektaru veškeré Božské extáze. (5) Individuální duše jsou Jeho nedílnými duchovními částicemi. (6) Některé duše jsou v zajetí Máji a (7) některé jsou osvobozené. (8) Celé stvoření, duchovní (čit) a světské (ačit) , je zcela nepochopitelným současně jednotným i odlišným projevením Nejvyššího Pána Šrí Hariho. (9) Oddanost (bhakti) je unikátním prostředkem k dosažení (10) lásky ke Šrí Krišnovi - jedinečnému Nejvyššímu a Konečnému Cíli. Celým svým srdcem sloužím Nejvyššímu Pánovi Šrí Gauračandrovi, který mě naučil těchto deset základních Božských principů.

2

Tato Nejvyšší svatá učení jsou dokonalé Védy, obdržené v linii Pána Brahmy, milovaného služebníka Pána Hariho a dokonalého příjemce Jeho milosti. Za pomoci našeho správného chápání, vyslyšení a vyvození závěru, ustanovují tato Nejvyšší učení bez pochyb devět pravdivých tvrzení (body 2-10 v prvním verši).
Běžnou logikou nelze pochopit nepochopitelné, a tak ani argument nám neumožní se k tomuto druhu myšlení přiblížit.

3

Šrí Hari, kterému Brahmá, Šiva a Indra vzdávají své poklony, je jedinečnou Nejvyšší Pravdou. Nerozlišný neutrální Brahman je pouhou září Jeho Božské Podoby. Nadduše, Paramátman, všudepřítomný Stvořitel, který vstupuje do vesmíru, je jen Jeho úplnou částí. Tento Šrí Hari, jehož barva těla připomíná čerstvý bouřkový mrak, je Božským Milencem Šrí Rádhy.

4

I když se od Své nepochopitelné Božské energie neliší, přesto si ze Své sladké vůle vyhrazuje právo jednat nezávisle na ní. Vše co existuje, projevuje Svou energií, kterou lze rozdělit do třech kategorií: (i) energie nespočetných nedílných duchovních částic, neboli duší; (ii) Osobní energie; (iii) a iluzorní energie, neboli Májá.
Ačkoliv koná mnoho věcí, vždy zůstává neměnnou Nejvyšší Pravdou, Nejvyšší Osobností Božství.

5

Osobní energie Nejvyššího Pána zahrnuje tři základní energie: Hládiní, energii extáze; Samvit, energii vnímání; a Sandhiní, energii existenční. Srdce Šrí Krišny je neustále hluboce ponořeno do láskyplné emoce Jeho energie extáze a Jeho vnitřní povaha je taková, že díky vnitřní emoci, která pochází z Jeho energie vnímání, neustále vychutnává vždy svěží a novou extázi. Ve Svých Svatých příbytcích, v čele se Šrí Vrindávanou, které projevuje Svou existenční energií, tento Šrí Krišna - vrtošivý Uživatel Svých Vradžských zábav - milostivě vládne, ponořen ve věčném oceánu radosti.

6

Podobně jako jiskry povstávají z planoucího ohně, tak i neomezené duše, atomické částice vědomí, jsou jako paprsky původního slunce, Šrí Hariho. Ačkoliv se od Šrí Hariho neliší, jsou od Něho tyto neomezené duše odděleny. Věčný rozdíl mezi Pánem a duší je: Osoba, která je svou přirozenou povahou Pánem hmotné přírody - je Pán; a osoba, která (ačkoliv je schopna dosáhnout osvobozeného stádia) podléhá vlivu hmotné přírody - je duše, džíva.

7

Podle své vnitřní povahy je duše věrným služebníkem Krišny. Pokleslé duše zapomněly na tuto svou vnitřní povahu, a starajíce se jen o naplnění svých sobeckých zájmů (požitků), se staví proti zájmu Šrí Krišny. Zasluhují trest a tak je Pánova energie Májá uvězní v okovech iluzorních kvalit dobra, vášně a nevědomosti a unáší je do nebe nebo pekla v duálně vyvinutých hrubých a jemných tělech, přičemž je trápí rozmanitou světskou trýzní karmického (reakčního) otroctví.

8

Když je pokleslá duše, jež putuje nižšími a vyššími druhy života, požehnána svatým pohledem Vaišnavy, kterého srdce se rozplývá v radosti lásky k Nejvyššímu Pánovi Harimu, je přitahována žít životem v jeho stopách. Neustálým pronášením Svatého Jména a slávy Pána Krišny se její iluzorní existence postupně rozplyne. Brzy docílí své vnitřní povahy (přirozenosti) a stane se způsobilou vychutnávat radost z ryzí služby Šrí Krišnovi.

9

Celé stvoření, vědomé i nevědomé, je transformací energie Šrí Krišny. Vivartta-váda, teorie, že vše je jen pouhou iluzí, je bludná - znečištěná věkem Kali, a odporuje moudrosti Véd. Dokonalý čistý princip, jenž ustanovují Védy, je princip nepochopitelné současné jednoty i odlišnosti, známý jako ačintja-bhedábheda-tattva. Za pomoci tohoto axiomatického učení lze dosáhnout dokonalosti v lásce k Nejvyšší Pravdě.

10

Naslouchání, opěvování, vzpomínání, modlení se, uctívání, sloužení, přátelení se, služba lotosovým nohám Pána a obětování vlastního já je devět způsobů oddanosti. Bude-li duše se srdcem posvěceným vírou zušlechťovat těchto devět způsobů oddanosti, naplní ji hluboká touha poskytovat božskou službu ve Šrí Vrindávaně a dosáhne nektaru čisté božské lásky ke Šrí Krišnovi.

11

Duše, která ve své oddané praxi plně dozraje a probudí svou skutečnou vnitřní podobu, začne ve svém srdci silou energie extáze pociťovat lásku v Božském manželství; hluboké nutkání následovat ve šlépějích osobních společníků-služebníků Šrí Šrí Rádhy a Krišny ve Vradži se probudí v nejniternější oblasti jejího srdce. Postupně je její srdce uchváceno zosobněnou Božskou extází a dosahuje nejvyšší radosti, kterou nelze srovnávat s ničím na celém světě - dosahuje vrcholu osobní služby Jemu, jenž je známý jako Hravý Sladký Absoluta.
To je pro džívu nejvýše dosažitelný cíl.

12

"Kdo je Krišna? Kdo jsem já, duše? A co je vědomý a nevědomý svět?
Kdo uvažuje nad těmito otázkami a vždy dychtí sloužit Pánovi Harimu, kdo rozumí významu Písem, vzdává se touhy po splynutí s Absolutním, vzdává se všech příkazů a zákazů tohoto světa a všech druhů přestupků - taková osoba vychutnává nektar Svatého Jména ve společnosti čistých oddaných.

13

Pokud duše přijme těchto deset základních Božských principů, zasadí tak smrtelnou ránu nemoci nevědomosti a její oddané srdce bude zcela uspokojeno a nasyceno ze svaté společnosti čistých oddaných.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama