Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Rozdíly v chápání Gurua

15. listopadu 2010 v 20:26 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Články
444

Oddaný: Je také řečeno cakşudāna dila jei, janme janme prabhu sei, ten, kdo mě obdařil transcendentální vizí, je mým pánem, zrození za zrozením. Je tedy vztah s duchovním učitelem opravdu věčný, zrození za zrozením?
Šríla Šrídhar Mahárádž: Zajisté. Nesmíme ho však ztotožňovat s tou osobou, kterou jsme schopni vnímat našimi hmotnými smysly. Podstatné je se s ním ztotožnit vnitřně a tato vize bude narůstat v závislosti na našem vnitřním růstu. Naše vize bude narůstat a přetvářet se z prākŗta na aprākŗta, z vize hmotné na vizi transcendentální.
Způsob, jakým uvidíme Gurudévu, se bude měnit v závislosti na změně naší vize. Člověka posuzujeme nejdříve podle jeho zevnějšku, potom podle jeho těla, jeho mysli a nakonec podle jeho inteligence. Do té míry, do jaké naše oko vyvine schopnost vidět věci správně, budou námi viděné věci měnit svá vzezření. Ācāryam māń vijāniīyāt, Pán praví: "V absolutním smyslu jsem áčárjou Já. Je to Moje funkce na různých úrovních a v různých podobách." Různí áčárjové mohou ve stejnou dobu současně spolupracovat. Svůj základ mají ve svém Gurudévovi, ale v mnoha věcech jednají rozdílně, tak jako různé větve jednoho stromu. Přesto, ideál je Ācāryam māń vijāniīyāt. Ideál postupuje od hrubého k jemnému. Podle hloubky vize pozorovatelova oka jsou určité faktory společné a jiné se liší. Různé hloubky vize odhalí různé reality skutečné podoby áčárji a postupným procesem realizace to bude pokračovat v různých rasách (božských vztazích) až do nejvyšší úrovně. Jinak by se jednalo o marttya-buddhi, hmotnou koncepci Božskosti, a to je zločin, to je nevědomost. To je omyl. Musíme se vyhnout léčce ztotožňování reality s fyzickou formou, kterou můžeme vnímat našimi smysly. Uši také podvádí. Podoba áčárji není indriya-grahya, vnímatelná smysly; je indriyatita, mimo smyslové vnímání. Protože je ale naše pozice tak nízká, musíme se postupně ubírat do vnitřního světa s pomocí postavy, kterou vidíme před sebou. Důležitější je však nahlížet do hloubky. Áčárja nosí někdy letní a někdy zimní šaty, my bychom ho však neměli ztotožňovat s jeho oděvem, přestože se s jeho tělem beze sporu pojí. Podobně se může zjevit áčárja jednou v těle mladém a jindy v těle starém. Podobně přichází v jednom zrození v určitém těle a v jiném zrození může zase přijít v těle odlišném. Stejný áčárja může přijít různě a v různou dobu.
Od vnějšího bychom měli postupovat k vnitřnímu. To se vztahuje i na nás samotné. Jestliže ztrácím tohle tělo z masa a krve a namísto toho přebývám pouze v těle jemnohmotném, potom naleznu Gurua v jeho jemnohmotném těle, nikoliv tedy v tomto fyzickém těle. Devatové, gandharvové a siddhové mají také své Guruy, avšak ani oni ani jejich áčárjové hmotná těla nemají. Musíme tedy opustit vnější koncepci a vstoupit do koncepce vnitřní, a to bude pro žáka činícího pokrok to nejdůležitější. Neznamená to, že bude fyzickou podobu Gurudévy znevažovat, ale skutečný význam a skutečnou osobu uvidí v nitru.
Áčárjovy věci by měly být uctívány - jeho kabát, boty, sandály, atd. - neznamená to však, že by tyto věci byly nadřazeny jeho vlastnímu tělu. Podobně, jsme-li horliví mu prokazovat nějakou fyzickou službu, ale on o ni nestojí, tak bychom to dělat neměli. Jestliže se rozhodnu masírovat jeho nohy, ale on to odmítne: "Ne, ne. To nechci." , tak bychom to měli přijmout. Rozhodující je jeho vnitřní přání. Takto bychom měli postupovat od hrubého k jemnému, to však neznamená, že bychom se měli všech vnějších věcí děsit. Měli bychom je ctít, avšak větší význam přisuzovat aspektu vnitřnímu, jakožto vyšší a hlubší reprezentaci. Eko bahya age kaha ara. "To je povrchní, jdi hlouběji." Měli bychom postupovat v závislosti na prohlubování naší vize.
Oddaný: V případě Bilvamangaly Thákury k němu jeho Gurudéva promlouval prostřednictvím prostitutky Čintámani a Bilvamangala v ní svého Gurua rozpoznal.
Šríla Šrídhar Mahárádž: To však neznamená, že by se k Čintámani vrátil. Přijal Čintámani za svého prvního Gurua. Na její pokyn se vydal k Somagirimu a odsud zamířil do Vrindávany, opouštěje tak svého dřívějšího průvodce. Rozpoznal v Čintámani svůj počáteční bod, ale neprokazoval jí tolik respektu, aby u ní zůstal a sloužil jí. Eko bahya age kaha ara. Pokrok znamená zamítnutí. Pokrok v sobě zahrnuje určitý druh zamítnutí, určitou změnu koncepce, jinak by to bylo nečinné a statické.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama