Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Překrásná útěcha

11. prosince 2010 v 11:02 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Články
sm3

Během svých studentských let na univerzitě jsem se jednou vydal poslechnout si přednášku jednoho gosvamího. Během své řeči pronesl: "Protože je Krišna zloděj, tak máme určitou naději! Vystavěli jsme kolem sebe pevnou ohradu, aby nic nemohlo vstoupit. Vztyčili jsme hradbu a opatřili ji mnoha zámky. Spousta opozice bránící vstupu čehokoliv. Ale Krišna je zloděj. Tento zloděj se vkrade, aby tak naplnil vlastní zájem!"
Pokusili jsme se tedy co možná nejlépe vystavět kolem našeho srdce zeď, aby vědomí Krišny nemohlo vstoupit.
Krišna však vstoupí jako zloděj, a to je naše útěcha. Jednoho dne se jako zloděj může kradmo vplížit do našeho srdce a zmocnit se ho. To je naše jediná naděje. Vědomě Ho do svého srdce pozvat nehodláme, naše jediná naděje proto spočívá v Bohu - zloději. Nechť je tedy Bůh zlodějem! Má-li se k nám dostat dobro touto cestou - potají - tak tahle milost zastíní veškeré úvahy o spravedlnosti.

Skutečná dobročinnost

Kdysi žil v Hooghly, kraji v Kalkatě, jeden mohamedánský džentlmen. Jeho jméno bylo Haji Mohammed Mahasim. Nebyl ženatý, ale zato byl velmi movitý. Patřil k bohatým lidem, ale jeho sklony byly velmi dobročinné. V Hooghly stojí velká mešita s památkou na jeho jméno.
Na charitu přispíval tajně. Převlečen do prostého oděvu se v noci potuloval těmi nejubožejšími částmi města a nikým neviděn vhazoval do obydlí pytle s mincemi.
Jestliže se k někomu dostanou peníze tímto nezištným způsobem, tak to není považováno za nežádoucí.
A vstoupí-li potají Krišna do našich srdcí, jak snadno Ho potom můžeme získat! Veškerá takováto jednání ovšem překračují zákony spravedlnosti. Spadají do sféry milosti.
Nad úrovní spravedlnosti, v zemi milosti, jsou takové věci jako náklonnost a láska možné. Dobro vstoupí potají mezi nedobré, mezi nežádoucí skupiny - k vykořisťovateli a učiní ho dobrým.
Nejdříve si musíme uvědomit naše současné nežádoucí postavení vykořisťovatele. Podmíněná duše vykořisťuje přírodu, avšak ve skutečnosti je ona sama vykořisťována hmotou.
Měli bychom být schopni jasně rozpoznat zisk a ztrátu tohoto vztahu. Nejdříve ze všeho bychom měli získat schopnost rozlišovat mezi hmotou a duchem: existuje čin a za ním se nachází vědomí.
Šríla Svámí Mahárádž Prabhupáda udává následující příklad. Jsou dva muži. Jeden z nich má oči, ale je mrzák a druhý se může pohybovat, ale nemá oči. Hmota, přestože je pohyblivá, nevlastní cit - nepatří tedy k vědomé skupině.
Tahle pozice náleží té osobě, která je vybavena citem. V Bhagavad-gítě nalézáme následující verš:

kārya-kārana-kartrtve hetuh prakrtir ucyate
purusah sukha-duhkhānām bhoktrtve hetur ucyate
- Bg 13.21

Nad úrovní spravedlnosti, v zemi milosti, jsou takové věci jako náklonnost a láska možné.

"O hmotné přírodě se hovoří jako o příčině všech podmíněných činností hmotných smyslů a jejich následků, zatímco živá bytost je považována za příčinu utrpení a požitku v tomto světě."
Kdo je důležitější - ten kdo je schopen vnímat, nebo to, co je vnímáno? V otázce kritéria štěstí se spoléháme na toho, kdo je schopen vnímat. Musíme se tedy zamyslet: je štěstí nezbytné? A pokud ano, tak proč? Štěstí je možné pouze v subjektivní existenci - tato možnost se naskýtá jedině duši. Vyvarujeme-li se hmotných závazků, bude nám umožněno pocítit více štěstí. Takováto bytost se stane átmárámou, spokojenou sama v sobě. Člověk musí nalézt způsob, kterým by se vymanil ze současného zapletení v nešťastné substanci a stát se átmárámou. Átmáráma označuje toho, kdo není umístěn vně, ale ve svém nitru.

Svět Nadduše

Dokonce i ti, kteří jsou átmárámové a dosáhli tohoto standardu, nalézají větší štěstí, dostanou-li se do styku s Paramátmou, Svrchovanou Duší. Ve Šrímad Bhágavatamu je výslovně uvedena existence vyšší átmy, světa Nadduše:

sūta uvāca
ātmārāmāś ca munayo
nigranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīm bhaktim
ittham-bhūta-guno harih

Súta Gósvámí pravil:
"Všichni átmárámové, kteří nalezli uspokojení sami v sobě a obzvláště ti, kteří se nacházejí na cestě duchovní realizace a osvobodili se tak již z hmotného otroctví, pociťují touhu prokazovat čistou oddanou službu Svrchované Bytosti. Jakožto majitel veškerých transcendentálních vlastností je Pán schopen přitáhnout všechny živé bytosti, včetně těch, které již dosáhly osvobození."
Ti, kteří jsou spokojeni sami v sobě, se také cítí být přitahováni určitou vyšší extází. Tohle je tedy pozitivní důkaz existence vyšší extáze. Je skutečná, ačkoliv je daleko jemnějšího druhu, protože i takoví lidé, kteří jsou spokojeni sami v sobě, nalézají potěšení v kontaktu s touto navenek abstraktní věcí. To je ten důkaz: i člověk, který se nezajímá v tomto světě o nic, a který je téměř nezávislý na hmotné existenci, může být přitažen touto transcendentální substancí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama