Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Měl by člověk přijímat žáky?

18. února 2011 v 20:45 | Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí |  Články
BST


Otázka 1: Je třeba být neustále ve společnosti svatých osob (sádhu-sanga)?
Odpověď: Musíme být v sádhu-sanze v každém okamžiku. Sám jsem slabý. Bez sádhu-sangy se rozhodně nemohu zachránit. Mám-li zůstat vzdálen od sádhu-sangy, pak se stanu obětí zhoubné-mentality, že "já jsem pán." Nebudeme-li žít v souladu s pokyny sádhua nebo gurua, pak budeme vrženi do velkého neštěstí. V okamžiku, kdy jsme bez ochrany, nás mája zajme. V důsledku toho se budeme toulat sem a tam v tomto hmotném světě jako služebníci máji.
Otázka 2: Jak je člověk zachráněn z cyklu hmotné existence (samsáry)?
Odpověď: Bez milosti Bhagavána, nemůže být nikdy, nikdo zachráněn z materiálního otroctví. Naše věčné postavení je, že jsme otroky Krišny. Jakmile na to zapomeneme, musíme se stát otroky máji. Pouze služba Bhagavánovi představuje bhakti. Touha po pocitu uspokojení vlastních smyslů není bhakti (ale abhakti), je to zapletení v hmotné existenci. Jediný způsob, jak být zachráněn z této materiální katastrofální existence, je slyšet Krišna-Katha od Šrí Gurua a Vaišnavů, doprovázené vlastním odevzdáním, pokorným dotazováním a služebnickým postojem. Tím, že s láskou (priti) naslouchám Hari-Katha, skončí tendence být zapleten do hmotné existence.
Otázka 3: Měl by člověk přijímat žáky?
Odpověď: Bez toho aby se člověk stal šuddha-bhakta * nebo Mukta (osvobozená duše), by neměl přijímat žáky. Za prvé by se měl sám stát žákem tím, že přijme útočiště u bona fide gurua, a měl by také z jeho rtů naslouchat Hari-Katha. Pak by měl ve vlastním životě praktikovat vše, co slyšel od Šrí Gurua. Potom, když bude pokorně provádět kírtan - to je, opakovat ostatním co slyšel - se postupně také může stát sám guruem.
Je sebeklamem si myslet: "Záměrně zůstanu navždy laghu (bezvýznamný)." Člověk se musí stát guruem .** To znamená, že člověk se musí stát opravdovým oddaným Krišny, a v každém momentě plně zapojit všechny své smysly ve službě Krišnovi.
Neznamená to nutně, že člověk musí přijímat žáky. Přesto, na přání Bhagavána, někteří šuddha-bhaktové předávají všeobecně nauku ku prospěchu lidstva. Postrádají přitom jakýkoliv sobecký motiv. Jejich účelem je, učinit ty, kteří jsou laghu (bezvýznamní) aby se stali guruem (významným); aby ty, kteří mají averzi vůči Bhagavánovi k Němu naklonili, a učinit každého oddaným Krišny.
* Jedna z definic šuddha-bhakty daná Šrílou Prabhupádou Bhaktisiddhántou Sarasvatím je: ten kdo je bez touhy po bohatství, ženách a slávě.
** doslovná definice pro gurua znamená těžký, nebo závažný významem. Jinými slovy, k výkonu významné služby Krišnovi, musíme přijmout velkou zodpovědnost.
Otázka 4: Je Krišna bohatstvím gurua?
Odpověď: Šríla Gurudéva je nositelem Bhagavána. Bhagaván Šrí Krišna je bohatstvím Šrí Gurudévy, takže jenom Šrí Guru nám může dát Bhagavána. Je to výhradně milostí Šrí Gurua, že člověk dosáhne Krišnovy milosti a obdrží o Něm daršan.
Otázka 5: Co znamená "daršan Bhagavána"?
Odpověď: Chcete-li mít daršan Bhagavána, znamená to stoprocentní zapojení smyslů ve službě Bohu. Jinými slovy to znamená, sloužit Bhagavánovi všemi smysly po dvacet-čtyři hodin denně. Být tedy zapojen, je být ve skutečnosti upevněn v átma-dharmě (konstituční funkci duše) a jenž je skutečným bhagavat-daršanem. Vnitřní i vnější sphurti (transcendentní vize) Krišny, která vzniká milostí Šrí Gurua, stejně jako vlivem bhadžanu člověka je opravdu daršanem Krišny.
Otázka č. 6: Je to nutné mít zejména antar-daršan (vnitřní daršan)?
Odpověď: Jistě. Chcete-li se vzdát vnější vize - vize zaměřené na užívání si tohoto světa - spolu s jejími fyzickými formami, je obzvláště nutné mít vnitřní vizi. Někdo, kdo nemá vnitřní vizi bude mít zajisté vnější vizi, ve které vidí všechno tak, jako určené pro své vlastní potěšení. Skutečně, vnější vize znamená vidět máju, neboli iluzi.
Když někdo nesmírně touží vidět obsah dopisu, nebude ztrácet čas pohledem upřeným na vnější obálku. Pokud se nám podaří vnímat celý vesmír jako zapojený ve službě Bhagavánovi, naše vnější vize bude rozptýlena.
"Bhagaván prostupuje celý vesmír, každé srdce je Jeho místem kde přebývá. On neustále spočívá v chrámu mého srdce aby mi poskytnul příležitost Mu sloužit. "
Když tato realizace zesílí a stane se silnou, uvidíme celý svět jako místo Jeho pobytu, zrovna tak jako vidíme naše srdce místem Jeho pobytu - atmavat manyate džagat. Budeme vnímat přítomnost našeho uctívaného Pána všude. Tehdy to nebude otázka bahir-daršanu, vnější vize; itara-daršanu, vize oddělené od zájmu Krišny; laghu-daršanu, bezvýznamné vize; višva-daršanu, objektivního pohledu na fenomenální vesmír; a tak dále. Teprve potom budeme vnímat celý svět jako plný transcendentálního štěstí.
Otázka 7: Mohu bránit sám sebe?
Odpověď: Nikdy. Myslet si, "budu bránit sám sebe," je ďábelská mentalita neoddaného. Jakmile tento typ nepatřičného uvažování přijde, je člověk ohrožený.
"Šrí Krišna je mým jediným ochráncem. Čeho se mám bát? "Měli bychom výhradně vstřebat toto vznešené pojetí, stejně jako to udělal Bhakta Prahlád Mahárádž. Pokud se staneme lhostejnými k vyprávěním a pokynům ŠrÍ Bhagavána, pak se brzy potom naše závislost na Něm zmenší. V důsledku toho by nás naše různé nepatřičné myšlenky a naše falešná-ega umístila do katastrofální situace.
Budeme neustále zaneprázdněni ve službě Bhagavánovi, bez toho, abychom promarnili i jediný okamžik. Musíme sloužit, zůstávaje výhradně ve společnosti sádhuů. Tím, že neustále budeme v této sádhu-sanze, bude naše schopnost služby nepřetržitě posilována.
Bhagaván splňuje všechny touhy Jeho odevzdaných bhaktů bez výjimky, a nikdy je neodmítne - krsna sei satya kare, yei mage bhrtya [Šrí Čaitanja-čaritamrta, Madhya-líla, 15,166]. Pouze Šrí Bhagaván má schopnost nás ochránit tím, že nám poskytne ochranu. Nikdo jiný než On, nemá takovou sílu. S takovouto pevnou vírou, se můžeme osvobodit od strachu a úzkosti, a stát se šťastnými a úspěšnými. Krišna je ztělesněním příznivosti, a proto, pokud budeme mít naprostou důvěru v Jeho povahu ji poskytovat, určitě takové příznivosti dosáhneme. Slova nemohou vyjádřit jak velký je druh přízně, která je získána plným odevzdáním se lotosovým chodidlům Bhagavána.
Otázka 8: Kdo bude zachráněn?
Odpověď: Je to pouze tehdy, když nejsme zapojeni do služby Bhagavánovi, že se nás zmocní jiné myšlenky, charakteristické pro požitkářskou mentalitu. Ztělesnění soucitu, Šrí Krišna, je vždy připraven nás před tímto nebezpečím chránit, ale jak budeme ochráněni, když na Něm nejsme zcela závislí? Krišna chrání džívu coby guru. Šrí Guru je ztělesněním milosti Krišny. Šrí Gurudéva, zástupce Šrí Krišny, sestupuje do tohoto světa aby vysvobodil džívu z materiální existence a přivedl ji nazpět ke Krišnovi. Pouze ti šťastní hledači pravdy, kteří z celého srdce přijali milost Šrí Gurudévy, mohou být zachráněni z této hmotné existence a vstoupit do příbytku transcendentální harmonie a štěstí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama