Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Šaranágati nám dá všechno

18. března 2011 v 15:53 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Články


Šríla Šrídhar Mahárádž: Musíme se snažit odevzdat božským chodidlům Pána říkaje: "Jsem nejnižší z nízkých. Jsem ochoten věřit, že jsem tím nejvíce bezmocným. Chci ochranu Tvých lotosových nohou. Prosím ujmi se mne. Jsem nezpůsobilý k převzetí odpovědnosti za své vlastní dobro." Takový by měl být náš pokorný postoj. Měli bychom cítit, že "nemohu již déle tolerovat tento život nezávislosti. Nemohu dál pokračovat. Jsem znechucen mým životem v nezávislosti. Chci otroctví, jivera svarupa haya krsnera nitya dasa. Jiní si mohou myslet, že jsou kvalifikovaní, ale já si nemyslím, že jsem dostatečně vyspělý abych převzal odpovědnost sám za sebe. Já jsem ten nejbezohlednější, nejničemnější, bezcenný a zbytečný. Přijmi mě prosím a dej mi jakoukoliv službu u Tvých chodidel. Už nemohu spoléhat sám na sebe. Přišel jsem abych přijal ochranu u Tvých svatých chodidel. Ony jsou mým Ochráncem. "To je šaranágati, přijmutí Krišny jako svého absolutního Ochránce.

Žádný proces služby nemůže být dokonalý bez šaranágati, a rozhodně zde nemůže být žádný vstup do vyšší domény. Jako taková, šaranágati je samotným životem a podstatou oddanosti. Musí být přítomna v každé formě služby. Bez šaranágati bude naše oddanost pouze imitací služby, nikoli pravou oddaností. Bude to jen činnost bez života. Proto je šaranágati první podmínkou. Jestliže je člověk neschopný nebo zpočátku nemá možnost provádět různé druhy služeb, ovšem má jen šaranágati, pak získá vše v blízké budoucnosti. Šaranágati nám dá všechno. Je to ta nejhlavnější a nejzákladnější podstata v oddaném světě. Celá struktura zbožné oddané služby je založena na šaranágati. Prahlád Mahárádž říká, že veškerá Védská znalost je založen na atma nivedanam. Musíš se zcela odevzdat.

Musíš se odevzdat Pánovi. Podstatou veškeré zbožné činnosti je odevzdat se. Šrídhar Svámí v jeho komentáři o sravanam kirtanam visnu smaranam uvedl, že pokud je vše věnováno Jemu, pak všechny tyto věci mohou být uznány jako bhakti, jinak je to vše falešné. Pokud naslouchám, zpívám, atd. abych uspokojil své vlastní cíle, pak to již není bhakti. Ať udělám cokoli, je to pro Něho. Poté, vše co bude provedeno, bude uznáno jako bhakti. Je to základ, na kterém stojí bhakti. Bez šaranágati, všechny, karma, džňána a jóga nebudou bhakti.

Bhakti
znamená, že výsledek půjde k Pánovi. Jsem otrokem svého Pána. Nemám žádný nezávislý charakter, abych udržoval jakýkoli nezávislý majetek. Jsem zcela Jeho služebníkem. Ať získám cokoliv, vše co vlastním, je Jeho. On má právo se mnou dělat cokoli co se Mu zlíbí, podle Jeho sladké vůle. Kdykoli provádíme kírtan nebo smaranam, atd. s tímto pocitem, bude to zbožná činnost. Jakmile to skončí, všechno zmizí. Stejně jako když je jeviště, kde se tancuje, otočeno pryč, pak celá věc skončí. Šaranágati znamená sebe-odevzdání.

Pak bude činnost obětavého vlastního já bhakti. Musí dělat vše jménem Krišny, mít Krišnu nablízku, nemaje žádný samostatný oddělený zájem. Vědomí samostatného zájmu nás oddělilo od Krišny. Teprve když je společným zájmem všeho Krišna, pak to bude bhakti. Sravanam, kirtanam, atd. jsou pouze neživé formy. Abychom měli živou oddanost, musí tam být šaranágati.
Exkluzivním spojením s Krišnou se rozumí, výhradní ztotožnění se s zájmem Krišny.

Vzhledem k tomu, že Krišna není vidět, musí zde být spojení s guruem a vaišnavou. V první řadě zde musí být sebeobětování až do extrému, a potom, podle stupně odevzdání bude mít člověk prospěch. Každá úroveň odevzdání má své specifické vlastnosti podle různých ras (nálad) jako santa, dasya, sakhya, atd. A v každé z těchto ras zde také budou další pododdělení. Ale bez šaranágati jsou všechny pouhé formální aktivity, postrádající v sobě samotný život, a budou něčím jiným než bhakti, jiné než sebe-odevzdání. Tím co chceme je země oddanosti, a ne sféra využívání či odříkání.

Měřítko se nachází v šástrách, že pokud jsme schopni uspokojit našeho Gurudévu, uspokojíme Krišnu. A pokud je se mnou nespokojen Gurudéva, pak je s jistotou se mnou nespokojen i Krišna. V Puránách najdeme dobrý písemný příklad.
Pán Krišna je slunce, žák je lotos, a guru je voda kolem lotosu. Jestliže se guru stáhne, pak slunce lotos vysuší a spálí. Lotos bude šťastný, pokud ho voda podporuje a ochraňuje. Sluneční paprsky budou lotus povzbuzovat, pomáhat mu růst a dávat mu vitalitu. Takže postavení Gurudévy zde bylo pěkně znázorněno.

Guru
může být viděn v různých rasách rozdílných typů, ale z rozlišování by se nemělo příliš dělat. Podle situace mého srdce může být jeho nekonečná potence viděna v měnících se náladách, podobách, atd. Guru je vždy v srdci, můj průvodce k absolutnu. Krišna je uvnitř Nárájana, ale je tam rozdíl v jejich funkcích. Podobně je tam guru, ale s jinou funkcí. Takže v Nárájanovi, Lakšmí, gopíích, atd. najdeme rozlišování i nerozlišování. Když jsou gopíe ve formě Lakšmí, slouží Nárájanovi. A Lakšmí, v jejím vnitřním srdci, má postavení gopíí, které slouží Krišnovi určitým způsobem. Takže je tam mezi nimi všemi neustálé spojení, rozlišení i nerozlišení. Obojí by mělo být zachováno současně.

Měli bychom mít respekt k rozdílům, ale nesmíme ignorovat vnitřní podstatu.
Relativní a absolutní, musí být brány dohromady. Tímto způsobem máme vždy uvést v soulad tato dvě velká učení - sarva dharman parityajya a sva dharma nidhanam sreya.
Gaura Hari bol! Gaura Hari bol!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama