Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Současná krize

9. dubna 2011 v 10:19 | B |  Články


Nikomu zřejmě neušlo, že v současné společnosti se již nějakou dobu mluví o krizi. Protože tato společnost je především zaměřená na hmotný způsob života, mluví se tedy hlavně o ekonomické krizi. To, že se tato společnost ale také nachází v duchovní, morální a všeobecné krizi, už nikoho moc nezajímá! Hlavní hybnou silou valné většiny lidí je, jak co nejvíce a nejlépe uspokojit své smysly. A to doslovně, za každou přijatelnou i nepřijatelnou cenu! Při pozornější analýze si však můžeme všimnout, že tato krize není nic nového pod sluncem. Celá historie lidstva je plna různých krizí vzniklých z touhy po moci, slávě, penězích, druhém pohlaví, uspokojování dočasných tužeb atd. Opravdu velmi málo lidí se snaží přijít na to, proč tomu tak je, a co je skutečnou příčinou všech těchto krizí v tomto hmotném světě.

Hlavním problémem je, že téměř nikdo nemá znalost a vědění o sobě samém a o své pravé podstatě. Kdo ve skutečnosti je. Védská Písma říkají a jasně nás informují o tom, že nejsme toto hmotné tělo, se kterým se zde na této planetě většina lidí mylně a plně ztotožňuje. Jsme věčné duchovní bytosti, které jen v hmotném těle dočasně sídlí a po jeho zániku opět přijímají tělo jiné. Toto falešné ztotožňování se s hmotným tělem, ve kterém se duše (džíva) nachází, zapřičiňuje, že člověk žije v iluzi a jedná jako ten, kdo je tělo. Že to je ve skutečnosti absurdní, nám dosvědčuje fakt, že nikdo neříká "já tělo", ale "moje tělo"! Tělo a skutečné, pravé já jsou dvě naprosto rozdílné věci. Jak již bylo řečeno, duše je věčné duchovní podstaty a dočasné tělo je produktem hmoty, takže se rodí, nějakou dobu trvá, stárne a pak umírá, tedy zaniká. Proto ten, kdo žije ve vědomí těla, neboli tělesné koncepci života, nemá ani potuchy o svém skutečném a pravém já. Všechny podrobnosti týkající se duše a její pozice v tomto světě a mnoho dalších informací lze také nalézt v Bhagavad-gítě.

Živé bytosti mylně považují vyšší a nižší pozice, jichž dosáhly zásluhou svých aktivit v minulosti, za svá vlastní já. Je velmi vzácné, když se někdo milostí Nejvyššího Pána dokáže vzdát této falešné koncepce. (Šrímad Bhágavatam 11.22.48)

Komentář od Šríly Višvanáth Čakravartí Thákury: Již dříve bylo vysvětleno, že zrození a smrt se vztahují pouze na hmotné tělo a nikdy je nelze aplikovat na duši. Vtělené duše se díky své naprosté připoutanosti k hmotným činnostem ztotožňují s tímto svým tělesným podmíněním. Výsledek karmy v tomto životě vytváří mentalitu člověka v čase smrti, a tím určuje jeho budoucí tělo. Jen šťastná duše, která obdrží Pánovu milost, se může zbavit falešné egoistické koncepce, že "já jsem toto tělo a vše, co je ve vztahu k němu, je moje."

Tato miskoncepce neboli falešná identifikace s tímto hmotným tělem je tedy příčinou všech krizí a problémů v tomto světě matérie. Protože se téměř každý snaží uspokojit pouze touhy svého těla a jednat jen v jeho zájmu, a ne v zájmu duše, tedy nejednat ve svém vlastním opravdovém zájmu, musí trpět. Vždyť jenom pomyšlení na to, že musím trpět, tzn. projít agonií zrození, být konfrontován s velkým množstvím nemocí a bolestí, stárnout a nakonec zemřít, je děsivé. Nikdo nechce trpět. Každý chce být šťastný, ovšem hledá štěstí v hmotných, dočasných věcech, které nás ve skutečnosti neuspokojují! Abychom tedy dosáhli iluze štěstí, jsme pro ni připraveni udělat cokoliv. I za cenu ubližování ostatním nebo překračování etických a morálních hranic. Heslo "po nás ať přijde potopa" jasně ukazuje, jak omezené a sobecké je myšlení lidí, kteří mají jen jediný cíl - jak si co nejvíce užívat v rámci těla. Je zajímavé vidět, jak rozdílné jsou hodnoty u lidí zaměřených na duchovní život, a lidí zaměřených na honbu za hmotnými statky. Zatímco u prvních je to touha po Pravdě, dobru a láskyplné službě Bohu neboli Nejvyššímu Pánovi, druhá skupina používá běžně k dosažení svých hmotných cílů lži, krádeže, lsti, podvodu, různé machinace a jiné nemorální prostředky.

Současná krize je tedy vyvolána skupinami lidí, kteří jsou pouze zaměřeni na své vlastní sobecké zájmy a proto manipulují chod společnosti podle svých hamižných kritérií založených na mamonu. Jsou to lidé u moci, angažovaní v politice i mimo ní, vládnoucí penězi a kteří se neštítí ničeho. Účel vždy světí prostředky! To je tou jedinou příčinou současné krize. Jinými slovy řečeno, pro iluzorní dočasnou moc, slávu, pozici, bohatství a hmotné uspokojení jsou tito lidé schopni zničit nebo odstranit vše, co jim stojí v cestě, a to za každou, i tu nejzazší cenu. Ve své omezenosti si však neuvědomují, že škodí v první řadě nejenom sami sobě, ale i celé společnosti. Zákon karmy (akce a reakce) je již dnes dostatečně známý, a tak by se každý, kdo se má alespoň trochu rád a používá svoji inteligenci, měl zamyslet nad tím, co dělá a jaké budou následky jeho činů. Je naprosto jasné, že většina lidí nemá vůbec ponětí o smyslu života a podle toho to také vypadá. Jak již bylo řečeno, tato krize není nic nového pod sluncem. Skutečně inteligentní člověk bude proto hledat konečné, pozitivní řešení té krize, která se nalézá v něm samém, tedy krize vnitřní identity, a zvolí si tu cestu, která vede k osvobození z hmotné existence a opravdovému štěstí. Všechny jeho problémy tím budou vyřešeny. Tato cesta je cestou odevzdání se milosti Pána. Pak se bude nalézat na duchovní úrovni, ve vědomí Krišny, kam žádná světská krize nedosáhne. Haré Krišna!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jayadeva Jayadeva | 2. července 2011 v 15:17 | Reagovat

Haribol Prabhuji díky za příspěvky, dovoluji si sdílet..Někdy si zase ukaž:)
ys.Jayadeva das

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama