Blog věnovaný všem těm, kdo hledají skutečnou vnitřní harmonii
a znovunavázání láskyplné relace s Nejvyšším Pánem

DEFINICE BHAKTI

Nejvyšší bhakti, Uttama-Bhakti, je definována jako nepřetržitá služba nebo emoce, jež jsou zaměřené na Krišnu, formy Jeho expanzí i vše co s Ním souvisí. Jde o příznivý postoj vůči Krišnovi. Ten by měl být prost všech tužeb, kromě touhy Ho potěšit, a nezablokován neosobní jnanou, materialistickými rituály karmy nebo jinými nepříznivými činy.
(Sri Bhakti Rasamrita Sindhu)


Šrí Upadéšamrita

8. října 2013 v 9:05 | Bilvamangala dás |  Články

Šríla Rúpa Gósvámí


Šrí Upadéšamrita (Nektar instrukcí): Tato krátká práce obsahuje jedenáct veršů pokynů pro aspiranty na cestě oddanosti ke Krišnovi. Šrí Upadéšamrita poskytuje nezbytné pokyny praktikujícím na cestě oddanosti. Bez těchto pokynů, je vstup do říše čisté oddanosti, a zejména následování složité a povznesené cesty spontánní oddanosti (raganuga-bhakti) nejen velmi obtížné, ale prakticky nemožné.

Šrí Upadéšamrita byla původně součástí díla Stavamala. Její autor, Šríla Rúpa Gósvámí (1489-1564), byl zbožný učitel (guru), básník a filozof z tradice Gaudiya Vaišnavismu. Vedle svého bratra Sanátany Gósvámího, byl považován za vůdce šesti Gósvámích z Vrindávanu spojených s Šrí Čaitanjou Maháprabhuem.

Šríla Rúpa Gósvámí je také znám jako bhakti-rasacarya, expert v náladě čisté oddané služby a byl nesmírně drahý Šrí Čaitanja Maháprabhuovi. On a jeho starší bratr, Šríla Sanátana Gósvámí opustili vysoká místa ve vládě Nawaba Šáha Husseina a připojili se ke Šrí Čaitanja Maháprabhuovi. Skrze ně Maháprabhu šířil jeho vlastní učení, tj. základní závěry všech písem. Mezi následovníky Maháprabhua jsou tito dva velcí oddaní známí jako jeho generálové.


Šrí Upadéšamrita

Verš 1

vaco vegam manasah krodha vegam
jihva vegam udharapastha vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
sarvam api mam prithivim sa sisyat

Člověk, který je schopen kontrolovat sám sebe a dokáže překonat nutkání mluvit, neklid mysli, hněv, svůj jazyk, břicho i genitálie, je způsobilý učit celý svět.

Verš 2

atyaharah prayasas ca
prajalpo niyamagrahah
jana sangas ca laulyam ca
sadbhir bhaktir vinasyati

Šest věcí které ničí oddanou službu:
 1. Jíst příliš mnoho nebo shromažďovat více než je nezbytné.
 2. Usilovat o světské věci které jsou v rozporu s oddanou službou.
 3. Mluvit zbytečně o světských záležitostech.
 4. Zanedbávání předepsaných příkazů písem nebo je pouze slepě a fanaticky následovat, nebo je odmítat a jednat nezávisle či náladově.
 5. Sdružování se se světskými lidmi kteří nemají zájem o bhakti.
 6. Chamtivost a duševní neklid.

Verš 3

utsahan niscyad dhairyat
tat tat karma pravartanat
sanga tyagat sato vrtteh
sadbhir bhaktih prasidhyati

Existuje šest principů příznivých k vykonávání čisté oddané služby:
 1. Nadšení.
 2. Důvěra.
 3. Trpělivost.
 4. Jednání podle usměrňujících zásad (jako śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaranam - tj. naslouchání, opěvování a vzpomínání na Krišnu).
 5. Vzdání se společnosti neoddaných.
 6. Následování ve stopách předchozích áčárjů.
Těchto šest principů bezpochyby zvyšuje celkový úspěch v čisté oddané službě na cestě k bhakti.


Verš 4

dadati pratigrihnati
guhyam akhyati pricchati
bhunkte bhojayate caiva
shad-vidham priti-lakshanam

Šest příznaků vzájemného láskyplného spolčování mezi oddanými:
 1. Nabízení darů v rámci dobročinnosti.
 2. Přijímání milodarů.
 3. Sdílení a důvěrné odhalování své mysli ve věcech realizací.
 4. Vzájemné důvěrné dotazování.
 5. Přijímání prasádam.
 6. Nabízení prasádam.

Verš 5

krishneti yasya giri tam manasadriyeta
dikshasti cet pranatibhis ca bhajantam isamsusrushaya
bhajana-vijnam ananyam
anya-nindadi-sunya-hridam ipsita-sanga-labdhya

Člověk by měl v duchu ctít oddaného, který zpívá svaté jméno Pána Krišny, také by měl vzdát hluboké poklony oddanému, který podstoupil duchovní zasvěcení (dikša) a zabývá se uctíváním Božstva, a dále by se měl spojit a věrně sloužit tomu čistému oddanému, který je pokročilý v neochvějné oddané službě a jehož srdce je zcela beze sklonu ke kritizování ostatních.

Verš 6

drishtaih svabhava-janitair vapushas ca doshair
na prakritatvam iha bhakta janasya pasyet
gangambhasam na khalu budbuda-phena-pankair
brahma-dravatvam apagacchati nira-dharmaih

Na oddané, kteří se nachází v tomto hmotném světě, by se nemělo pohlížet světským pohledem, jinými slovy, člověk by je neměl považovat za obyčejné podmíněné duše. Nedostatky viditelné v jejich přirozenosti, jako jsou zrození v nízké kastě, tvrdost, letargie atd., a nedokonalosti viditelné na jejich tělech, jako ošklivé rysy, onemocnění, deformace apod., jsou přesně jako výskyt bublin, pěny a bláta v Ganze. Navzdory tomuto zjevnému znečištění vod, si Ganga udržuje svoji přírozenost coby zkapalněná transcendence. Podobně seberealizovaní Vaišnavové vždy existují na transcendentální úrovni, a neměli bychom jim proto přisuzovat hmotné vady a nedostatky.

Verš 7

syat krishna-nama-caritadi-sitapy avidya-
pittopatapta-rasanasya na rocika nu
kintv adarad anudinam khalu saiva jushta
svadvi kramad bhavati tad-gada-mula-hantri

Dokonce i Krišnovo jméno, podoba, vlastnosti a zábavy, které jsou jako lahodná sladkost, nechutnají tomu, jehož jazyk je sužován zatrpklou nevědomostí. Nicméně, když člověk neustále a věrně pronáší svaté jméno Krišny, a je zcela pohroužen a zaměřen na Jeho božské vlastnosti, ty se pak postupně stávají příjemně sladkými, a jeho nemoc nevědomosti je zničena u samého kořene.

Verš 8

tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu-
smrityoh kramena rasana-manasi niyojya
tishthan vraje tad-anuragi jananugami
kalam nayed akhilam ity upadesa-saram

Pobývajíce ve Vradži, člověk by měl následovat ve stopách Pánových milovaných oddaných, kteří jsou hluboce připoutáni ke své oddané službě, a trávit svůj veškerý čas postupným zapojením svého jazyka a mysli v čistém opakovaní a vzpomínání na Pánova božská jména, Jeho transcendentální podobu, Jeho vlastnosti a Jeho věčné zábavy. To je podstatou všech doporučení a pokynů.

Verš 9

vaikunthaj janito vara madhu-puri tatrapi rasotsavad
vrindaranyam udara-pani-ramanat tatrapi govardhanah
radha-kundam ihapi gokula-pateh premamritaplavanat
kuryad asya virajato giri-tate sevam viveki na kah

Posvátné místo známé jako Mathura je duchovně nadřazené Vaikuntě, transcendentálnímu světu, protože se tam Pán manifestoval. Vyšší postavení než Mathura-Purí zaujímá transcendentální les Vrindávanu, protože se zde odehrávaly zábavy rasa-líly Krišny. A ještě výše postavený než je les Vrindávanu je kopec Góvardhan, neboť byl zvednut božskou rukou Šrí Krišny a byl místem Jeho různých mileneckých zábav. A vůbec nejvyšší pozici zaujímá pozoruhodné jezírko Šrí Rádhá-kund, neboť je zaplněno nektarem lahodné, božské lásky (Prémy) k Pánovi Gokuly, Šrí Krišnovi. Kde se tedy nalézá ten inteligentní člověk, který je ochoten sloužit tomuto božskému Rádhá-kundu, který se nachází na úpatí kopce Góvardhanu?

Verš 10

karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur jnaninas
tebhyo jnana-vimukta-bhakti-paramah premaika-nishthas tatah
tebhyas tah pasu-pala-pankaja-drisas tabhyo 'pi sa radhika
preshtha tadvad iyam tadiya-sarasi tam nasrayet kah kriti

Lidé pokročilí ve vědění (jñānī) dosáhli uznání, že jsou dražší Pánu Harimu než ti, kteří následují cestu karmy. Ještě dražší jsou však Pánovi ti, kteří opustili poznání a pochopili, že cesta bhakti je vyšší. Přesto, výše postavení jsou ti, kteří dosáhli lásky ke Krišnovi. Z nich, Gopie jsou nejvznešenější ze všech, a mezi nimi je Šrí Krišnovi definitivně nejdražší Šrí Rádhika. A Rádhá-kund je Krišnovi stejně drahý jako ona. Proto, která šťastná duše by nepřijala útočiště Rádhá-kundu?

Verš 11

krishnasyoccaih pranaya-vasatih preyasibhyo 'pi radha
kundam casya munibhir abhitas tadrig eva vyadhayi
yat preshthair apy alam asulabham kim punar bhakti-bhajam
tat premedam sakrid api sarah snatur avishkaroti

Velkými mudrci bylo stanoveno, že mezi všemi milovanými Gopíemi Vradži, je Šrí Rádhá tím nejcennějším objektem Krišnovy lásky. Podobně je Mu drahé i Její jezírko (kund). Ten, kdo se třeba jen jednou vykoupe ve vodách Rádhá-kundu, dosáhne lásky ke Krišnovi, které je velmi obtížné dosáhnout i velkými oddanými, o běžných oddaných ani nemluvě.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama